Podpořte nás

Naším cílem je vytvoření podmínek obdobného typu jako je současná Svatojakubská pouť, avšak s místním historickým a kulturním specifikem. Za cíl si klademe obnovu, resp. nastartování poutě na Svatou Horu u Příbrami. Cílíme na občany ČR, kteří buď již nějakou pouť absolvovali, či ji zvažují, zároveň bychom však rádi přivedli i poutníky z jiných koutů světa. Právě proto chceme věnovat maximální pozornost přípravě a propagaci poutě pomocí současných medií s celosvětovým dosahem.

Rádi bychom pro prvotní start projektu kompletně zajistili nejkratší možné trasy, tj. cca 80 km v trvání prodlouženého víkendu. Naším cílem jsou však trasy mnohem delší. Uvědomujeme si však zásadní problém momentálně dostupných ubytovacích zařízení s frekvencí cca každých 10-15 km. Ubytovací zařízení však následně samovolně vznikají s narůstajícím povědomím poutě. A to je náš cíl pro další roky.

Vlastní provozní aspekty poutě se chystáme řešit ve spolupráci s obcemi, regiony, církvemi a charitami, spolky a místními subjekty. Potřebujeme však vytvořit celosvětové povědomí o této pouti a zejména zaujmout. Právě pro tento úkol žádáme o nezbytnou finanční podporu.

Pevně doufáme, že pouť na Svatou Horu bude opět vzkříšena. Domníváme se, že místo, region i celá země si to zaslouží a že takovýto projekt může jedině pomoci dalšímu rozvoji celé země a jejímu ukotvení v kulturním prostoru, ke kterému svou podstatou náleží. Pokud to se podaří, bude to důkaz efektivního využití vložených prostředků.

Kontaktovat nás můžete prostřednictvím emailu poutnasvatouhoru@gmail.com.